Innkalling – seminar og årsmøte 2013

Vi har gleden av å invitere til Årsmøte og Årsmøteseminar;

Tid:     27.- 28.mai 2013
Sted:    Saltstraumen Hotell


Dag 1:  Mandag 27.mai

14.00    Lunch  
15.00    Åpning v/styreleder Ken Richard Hansen
15.10    Velkommen til Bodø
15.20    Saltstraumen Hotel – informasjon om anlegget
15.30    Opplevelser i Nord – presentasjon av Tyvsjyen v/Elisabeth Johnson             
16.00    Stimuli-prosjektet – skilting og ordning av turstier og løypenett v/prosjektleder
16.30    Kaffe, spørsmål og drøftinger
17.00    Backpacker Kystriksveien v/Frode Lindberg
17.30    Avslutning  
19.30     Middag   

Dag 2: Tirsdag 28.mai               
Kl.  09.00 – 11.30    Årsmøte    (Se saksliste i eget skriv)
11.30             Lunch og avreise

Vel møtt!

Vi minner om påmelding innen mandag 13.mai 2013
på vedlagte påmeldingsskjema.


Dokumenter:
Innkalling.
Årsberetning.
Revisjonsberetning.
Sakliste årsmøte 2013.
Valgkomiteens innstilling.
Fullmakt.

Med vennlig hilsen
Foreningen Kystriksveien
                   
Ken Richard Hansen                Tove Nordås
Leder                        sekretær