Historikk

Et historisk tilbakeblikk på Kystriksveien - samarbeidet

FORENINGEN KYSTRIKSVEIEN

Foreningen Kystriksveien ble etablert i 1991 og het den gangen Rv17 Foreningen. Ved stiftelsen var det kommunene, trafikkselskapene og reiselivslagene mellom Bodø og Steinkjer som var med.

Det har vært tre ulike ledere av styret siden etableringen. Harald Solbakk (Brønnøy kommune) i perioden 1991-XXX, Snorre Ness (Namsos kommune) XXX – 2012 og Ken Richard Hansen (Vevelstad kommune) fra 2012 fram til i dag.

RV17-PROSJEKTET

Foreningen har siden starten støttet seg til en operativ samarbeidspartner. De første årene (1991-1994) var det Rv17 prosjektet og i perioden 1994-98 enkeltmannsforetaket Kystriksveien v/Frode Lindberg. I 1998 ble Kystriksveien Reiseliv AS etablert og dette selskapet har fram til i dag samarbeidet med Foreningen Kystriksveien om en rekke tiltak.

Samme år ble et tre-årig prosjekt, Rv17-Prosjektet, etablert. Dette var et utviklings og markedsføringsprosjekt, eid av RV17-Foreningen. Prosjektet ble støttet av DU (nå Innovasjon Norge) og fylkeskommunene i tillegg til selve foreningen.

Prosjektet hadde en heltidsansatt prosjektleder. Først NNNN Christensen i perioden 1992-1994 var Frode Lindberg prosjektleder.

ET LIV ETTER PROSJEKTPERIODEN

Allerede tidlig i prosjektperiode (1992-93) ble det etablert tiltak som skulle bli viktige for å samle aktørene omkring Kystriksvieien samarbeidet. Reisehåndboka og ferjevertene er kanskje de mest tydelige eksemplene, men også ordinær markedsføring gjennom ulike samarbeidspartnere gjorde at Kystriksveien tidlig etablerte seg som en attraktiv reiserute.

Mens mange gode tiltak som settes i gang i ulike prosjekter opphører så snart prosjektperioden er over, fortsatte tiltakene å gjennomføres etter at Rv17-prosjektet ble avsluttet i 1994. Noe av årsaken til dette ligger i samarbeidet mellom Foreningen Kystriksveien og Kystriksveien Reiseliv, men næringens engasjement er en like viktig årsak.

Fra å være et tungt offentlig finansiert samarbeid er det i dag næringen som betaler det meste av markedsføringstiltakene.