I over 20 år har foreningen jobbet for å utvikle og markedsføre Kystriksveien som en helhetlig reiserute.I dag har foreningen 26 kommuner som medlemmer fra Steinkjer i sør til Bodø i nord. I tillegg er destinasjonsselskaper medlemer og foreningen har avtaler med de ulike trafikkselskapene.

Foreningen har ingen ansatte, men jobber i tett samarbeid med Kystriksveien Reiseliv om årlige tiltak som reisehåndboka, ferjeverter, messer, Internett og markedsføring, samt i forbindelse med ulike prosjekter. Foreningen hovedsatsingsområde er utvikling av en helhetligreiserute. Derfor har man de siste årene jobbet medet infrastruktur prosjekt hvor man bla. har satt fokus på ferjetilbudet.