Foreningen Kystriksveien

I over 20 år har foreningen jobbet for å utvikle og markedsføre Kystriksveien som en helhetlig reiserute.I dag har foreningen 26 kommuner som medlemmer fra Steinkjer i sør til Bodø i nord. I tillegg er destinasjonsselskaper medlemer og foreningen har avtaler med de ulike trafikkselskapene.

Foreningen har ingen ansatte, men jobber i tett samarbeid med Kystriksveien Reiseliv om årlige tiltak som reisehåndboka, ferjeverter, messer, Internett og markedsføring, samt i forbindelse med ulike prosjekter. Foreningen hovedsatsingsområde er utvikling av en helhetligreiserute. Derfor har man de siste årene jobbet medet infrastruktur prosjekt hvor man bla. har satt fokus på ferjetilbudet.

Kystriksveien Reisehåndbok:


Click to launch the full edition in a new window
Digital Publishing with YUDU

Utsiktsrydning langs Kystriksveien

Foreningen Kystriksveien har omsøkt Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune om et prosjekt som skal gjennomføre utsiktsrydding på utvalgte strekninger langs Kystriksveien. De utvalgte strekningene ligger i Namsos, Fosnes, Sømna og Nesna.

Les mer

Videreutvikling av ferjevert ordningen – mobilt vertskap.

De siste årene har det vist seg vanskelig å finansiere en permanent ferjevertordning slik vi kjenner den. Foreningen Kystriksveien og Kystriksveien Reiseliv ønsker en ny og rimeligere ordning som både ivaretar vertskapsfunksjonen og hvor man i tillegg løser andre oppgaver.

Les mer

Årsmøte 2014

Årsmøte i Foreningen Kystriksveien ble gjennomført 19 og 20 mai med busstur langs deler av Kystriksveien. Selve årsmøte ble gjennomført på Hurtigruten mellom Ørnes og Sandnessjøen.

Les mer

En lang og god sommer.

Bedriftene langs Kystriksveien melder om en svært god sommersesong. Det gode været bidro til dette og spesielt meldes det om rekordmange bobiler langs veien. Antall bookinger gikk opp med 100 % fra i fjor og spesielt hyggelig er øknngen av forhåndsbookede båt og ribturer.

Les mer

Ferjekaos langs Kystriksveien sommeren 2014

Foreningen Kystriksveien er bekymret for situasjonen som oppsto på flere ferjestrekninger langs Kystriksveien i sommer. Spesielt gjelder dette strekningen Forvik – Tjøtta som opplevde flere uhell midt i høysesongen. Også strekningen Kilboghamn – Jektvik opplevde ferjestans.

Les mer

Backpacker Kystriksveien

Backpacker-prosjektet vil gå fra høsten 2012 til våren 2015. Prosjektets hovedmål er å gjøre Kystriksveien lettere tilgjengelig for de som ønsker å reise kollektivt langs strekningen.

Les mer

Foreningen Kystriksveien
Postboks 65
8901 Brønnøysund
Kystriksveien@sh-region.no